Ogłoszenie o wynikach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2020r.

Page 1 of 7712345»...Last »