Aktywny Samorząd 2017

Powiat Sanocki w roku 2017 będzie realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2017 roku będą realizowane następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ul. Jezierskiego 21, a także na stronie internetowej www.pcpr-sanok.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł  I:

10.04 – 30.08.2017 r.

Moduł II:

01.03. – 30.03.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

01.09. – 10.10.2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

Realizatorem programu jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ul. Jezierskiego 21.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 13 46 46 580; 13 46 43 593

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Page 1 of 10912345»...Last »