INFORMACJA

Informujemy, że została wydłużona rekrutacja uczestników do udziału w ,,Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016”.

Planowany do realizacji Program korekcyjno – edukacyjny zostanie przeprowadzony w grupie do 15 osób w cyklu 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych z chwilą zrekrutowania grupy docelowej.

Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Konarskiego 18, w terminie do 31 sierpnia 2016 roku, w godzinach pracy PCPR  tj. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 13 44-408-51, 13 44-408-53, a także drogą elektroniczną e-mail: pcprsanok@poczta.fm

Rozpoczęcie realizacji programu  korekcyjno – edukacyjnego planuje się na IV kwartał 2016 r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych  (2 razy w tygodniu po 4 godziny) w siedzibie PCPR w Sanoku przy ul. Jezierskiego 21.

Osoby do kontaktu – p. Grzegorz Kozak tel.: 13 44-408-51, p. Ewa Galej 13 44-408-53.

Page 1 of 8912345»...Last »